Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Studimi Urban: 

Komuna Kashar 

Tirane


Perspektiva Urbane e zonave KLM, Blloku i Banimit nr 27, 28, 29, me siperfaqe 133,172 m2, per zonen 235 Ha.

Me shume

Studim Pjesor Privat:

Kompleksi Inheritor 

Mali Shengjin, Lezhe

Studimi i ketij kompleksi krijon nje situate te re urbane ne siperfaqen prej 3,130 m2 mes pishave dhe prane Ranes se Hedhun (fenomen natyror). 

Me shume

Studim Pjesor Privat:

Prone e z. Januz Gjeta

Librazhd


Studimi pjesor per truallin prej 688 m2 optimizon situaten e rruges duke krijuar nje profil te vecante urban, duke patur parasysh altimetrine e rrugeve te qytetit te Librazhdit.

Me shume


Studim Pjesor Privat:

Prone e “Ergi” shpk

Librazhd

Studimi urban i qendres se qytetit ka kijuar mundesine te zhvillohen dy objekte te larta konkurente ne biznes, njera prej te cilave perfshihet ne kete studim.

Me shume

Studime Urbane (PDV)

1. Studimi Pjesor Urban – Lidhja me infrastrukturen e qytetit (me sistemin rrugor) – Pozicionimi sipas studimit te pergjithshem te qytetit (karakteri i zones) – Gjendja ekzistuese (parametrat urbanistike aktuale) – Studimi i propozuar (te dhenat dhe kriteret urbanistike te studimit) 

2. Planimetria e sheshit te ndertimit 

3. Lidhja me infrastrukturen e qytetit (ujsjelles, kanalizime, elektrike, telefoni, sanitare, mjedis, MKZ).


Cmimet

Banese personale – € 1500

Siperfaqe toke < ose = 2000 m² – € 2200 

Siperfaqe toke 2500-5000 m² – € 0.88 /m² 

Siperfaqe toke 5500-10000 m² – € 0.77 /m² 

Siperfaqe toke > 10000 m² – € 0.55 /m²

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”