Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Studim Pjesor Privat: Kompleksi Inheritor, Mali Shengjin, Lezhe


Studimi i ketij kompleksi krijon nje situate te re urbane ne siperfaqen prej 3,130 m2 mes pishave dhe prane Ranes se Hedhun (fenomen natyror).Studime Urbane (PDV)

1. Studimi Pjesor Urban – Lidhja me infrastrukturen e qytetit (me sistemin rrugor) – Pozicionimi sipas studimit te pergjithshem te qytetit (karakteri i zones) – Gjendja ekzistuese (parametrat urbanistike aktuale) – Studimi i propozuar (te dhenat dhe kriteret urbanistike te studimit) 

2. Planimetria e sheshit te ndertimit 

3. Lidhja me infrastrukturen e qytetit (ujsjelles, kanalizime, elektrike, telefoni, sanitare, mjedis, MKZ).


Cmimet

Banese personale – € 1500

Siperfaqe toke < ose = 2000 m² – € 2200 

Siperfaqe toke 2500-5000 m² – € 0.88 /m² 

Siperfaqe toke 5500-10000 m² – € 0.77 /m² 

Siperfaqe toke > 10000 m² – € 0.55 /m²

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”