Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Personi i Kontatktit – Arjan S. Gusho


Adresa ku ndodhemi

Adresa: Rr. “Sitki Cico” (1064)
Pall. 12/1 Sh.2 Ap.4 Kodi Postar: 1005
Tirane, Shqiperi
Cel: +355692070119
E-mail: [email protected]
Skype: arporadeci

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”