Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Konsulenca perfshin:1.Konsulence ne Studio 

Lidhja me infrastrukturen e qytetit.

Hartimi i detyres se projektimit.

Dorrezimi i dokumetacionit ligjor te prones. 


2.Konsulence ne Objekt

Marrje fotografish ne terren.

Supervizion objekti: Karabina.

Supervizion objekti: Rifintura.


3.Konsulence ne Zbatim

Sipas kerkeses se investitorit.


Çmimet e Konsulences

Konsulence ne Studio 1000 lek/ore.

Konsulence ne Objekt 10000 lek/ore.

Konsulence ne Zbatim 3.5-5 te vleftes se zbatimit.

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”