Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

ishte index

Konsulense

KONSULENSA perfshin: 

  1.Konsulence ne Studio 

  2.Konsulence ne Objekt 

  3.Konsulence ne Zbatim

Me shume

Projektim Arkitektonik

Marrim pjese ne krijimin e Shtepise se Endrres tuaj. I japim asaj iluminim, duke e risjelle ne kohen aktuale dhe duke i dhene Diellin, Ujin dhe Ajrin…

Me shume

Planifikim Urban

Duke patur parasysh zhvillimet e medha dhe te shpejta urbane, si edhe ligjet urbanistike te shteteve, behemi avokatet e Strukturave qe ndertohen nga dora jone, per t’i mbojtur ato me Force ne favor te Klientit dhe gjetjeve tona arkitektonike.

Me shume

Interior Design

Duke u futur brenda ne Objekt pasi ai eshte edhe i yni, ne kolorizojme dhe lehtesojme menyren e te jetuarit dhe te vepruarit ne te.

Me shume

Vleresim Pasurie

Te gjitha STRUKTURAT tona jane te vleresuara ne TREGUN E LIRE. Ne vleresojme koston reale te strukturave ne kete TREG shitjesh apo qerash.

Me shume

Sigurim Pasurie

Duke bashkepunuar me risiguruesit, ne mund te bejme sigurimin e projektit, zhvillimit te struktures apo dhe vete asaj nga zjarri, termetet apo shkaqe te tjera natyrore dhe teknike.

Me shume

          

Kutia e pare: shkruaj
adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko
te butoni

“Dergo
E-mail !”