Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Kisha tek QKSH, Tirane


Projektim Arkitektonik (pa PDV)

1. Planvendosja e objektit 

2. Modelim formash te objektit 

     • Pamje 3 dimensionale 

     • Perpektiva te brendshme 

     • Perpektiva te jashtme 

3. Planimetrite teknike te te gjitha kateve. 

4. Prerjet 

5. Pamje dydimensionale te objektit (me kuota) 

     • Detaje fasade 

 6. Projekti i shkalleve, ashensorit dhe rampes se zbritjes se makinave. 

7. Plani dhe detajet e catise ose tarraces 

8. Pershkrimi i materialeve vesh se (qe do perdoren, me kataloge) 

9. Nderrim fasadash 

10. Sistemime terreni 

     • Projekt gjelberimi (oborri + i brendshem) 

     • Projekt rrethimi 

     • Ndricim i terrenit te jashtem

Cmimet

brenda Tiranes 

Siperfaqe < 500 m² - € 4500

Siperfaqe < 2000 m² - € 8/m²

Siperfaqe < 5000 m² - € 7/m²

Siperfaqe < 10000 m² - € 5/m²

Siperfaqe > 10000 m² – Negocim Individual


jashte Tiranes

Siperfaqe < 500 m² - € 4500

Siperfaqe < 2000 m² - € 7/m²

Siperfaqe < 5000 m² - € 6/m²

Siperfaqe < 10000 m² - € 5/m²

          

Kutia e pare: shkruaj
adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko
te butoni

“Dergo
E-mail !”