Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Kisha tek QKSH

Tirane


Studimi i ketij kompleksi krijon nje situate te re urbane ne siperfaqen prej 3,130 m2 mes pishave dhe prane Ranes se Hedhun (fenomen natyror). 

Me shume

Kompleksi Kishtar

Shna’ Ndou, Kurbin


Studimi i ketij kompleksi krijon nje situate te re urbane ne siperfaqen prej 3,130 m2 mes pishave dhe prane Ranes se Hedhun (fenomen natyror). 

Me shume

Tregu Lahi 

Tirane


Perspektiva Urbane e zonave KLM, Blloku i Banimit nr 27, 28, 29, me siperfaqe 133,172 m2, per zonen 235 Ha.

Me shume

Objekt “Ergi” shpk 

Librazhd

Studimi urban i qendres se qytetit ka kijuar mundesine te zhvillohen dy objekte te larta konkurente ne biznes, njera prej te cilave perfshihet ne kete studim.

Me shume

Inheritor Resort 

Shengjin, Lezhe


Studimi pjesor per truallin prej 688 m2 optimizon situaten e rruges duke krijuar nje profil te vecante urban, duke patur parasysh altimetrine e rrugeve te qytetit te Librazhdit.

Me shume


Projektim Arkitektonik (pa PDV)

1. Planvendosja e objektit 

2. Modelim formash te objektit 

     • Pamje 3 dimensionale 

     • Perpektiva te brendshme 

     • Perpektiva te jashtme 

3. Planimetrite teknike te te gjitha kateve. 

4. Prerjet 

5. Pamje dydimensionale te objektit (me kuota) 

     • Detaje fasade 

 6. Projekti i shkalleve, ashensorit dhe rampes se zbritjes se makinave. 

7. Plani dhe detajet e catise ose tarraces 

8. Pershkrimi i materialeve vesh se (qe do perdoren, me kataloge) 

9. Nderrim fasadash 

10. Sistemime terreni 

     • Projekt gjelberimi (oborri + i brendshem) 

     • Projekt rrethimi 

     • Ndricim i terrenit te jashtem


Cmimet

brenda Tiranes 

Banese personale – € 11500

Siperfaqe ndertimi < ose = 5000 m² – € 2,85/m²

Siperfaqe ndertimi < ose = 10000 m² – € 2,15/m²

Siperfaqe ndertimi < ose = 20000 m² – € 1,55/m²

Siperfaqe ndertimi > 20000 m² – € 1.25/m²


jashte Tiranes

Banese personale – € 9500 

Siperfaqe ndertimi < ose = 5000 m² – € 2.1/m² 

Siperfaqe ndertimi < ose = 1000 m² – € 1.5/m² 

Siperfaqe ndertimi < ose = 2000 m² – € 1.2/m² 

Siperfaqe ndertimi > 2000 m² – € 1.0/m²

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”