Trokit dhe do te hapet, kerko dhe do te gjesh !

Vila Cilotaj, DurresPerspektiva Urbane e zonave KLM, Blloku i Banimit nr 27, 28, 29, me siperfaqe 133,172 m2, per zonen 235 Ha.

Interior Design

1. Plan mobilimi 

2. Projekti i banakut apo sportelit, etj. 

3. Projekti i nyjeve te gatimit (kuzhina) 

4. Projekti i njyjeve hidrosanitare 

5. Plani i ndricimit te brendshem

6. Projekt tavanesh

7. Projekt dyshemesh

8. Projekt lyerje, veshje muresh brenda (me katalog)

9. Detaje mobilimi 

10.Kompozim oborri apo terreni (nese ka). .


Cmimet

brenda Tiranes

Siperfaqe ndertimi < ose = 150 m² – € 5000

Siperfaqe ndertimi < ose = 500 m² – € 10000

Siperfaqe ndertimi < ose = 1000 m² – € 15000

Siperfaqe ndertimi > 1000 m² – Negociate

Kompozim oborri < ose = 500 m² – € 500


jashte Tiranes

Siperfaqe ndertimi < ose = 150 m² – € 6000 

Siperfaqe ndertimi < ose = 500 m² – € 11000 

Siperfaqe ndertimi < ose = 1000 m² – € 16000 

Siperfaqe ndertimi > 1000 m² – Negociate

Kompozim terreni < ose = 1000 m² – € 900

          

Kutia e pare: shkruaj adresen tuaj te e-mailit. Kutia e dyte: shkruaj mesazhin tuaj  dhe ne perfundim, kliko te butoni

“Dergo E-mail !”